sport

SMS Łódź

SMS Łódź

Łódź to jedno z największych miast w Polsce. Znajduje się także w czołówce, biorąc pod uwagę liczbę jej mieszkańców. I choć ostatnie lata, wskazują na zmniejszający się przyrost naturalny w Łodzi i województwie, dzieci i młodzież wciąż stanowią duży procent społeczeństwa miasta. To z myślą o nich, prężnie funkcjonuje publiczne szkolnictwo. Szkoły średnie i uczelnie wyższe dla przyciągnięcia młodzieży, tworzą nowe kierunki kształcenia, które mają za zadanie wprowadzić młodzież w dorosłe życie, z wykształceniem gwarantującym otrzymanie pracy. W Łodzi funkcjonują także szkoły o charakterze niepublicznym. Zazwyczaj ich profil kształcenia jest oryginalny i skierowany do szczególnej grupy uczniów. Taką właśnie placówką jest SMS Łódź. Szkoła Mistrzostwa Sportowego nie ma długiej historii. Została otworzona w 1997 roku. Jest szkoła niepubliczną, a więc za naukę pobierane jest czesne. Ma natomiast prawa szkoły publicznej. Ukończenie gimnazjum czy szkoły średniej w SMS Łódź, daje takie same prawa i możliwości, jak zakończenie nauki w tradycyjnej, publicznej placówce. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, powstała jako jedna z pięciu szkół w Polsce, aby kształcić przyszłych piłkarzy. Patronat nad placówkami od początku objął PZPN. Patronem szkoły został najsłynniejszy polski trener piłkarski Kazimierz Górski, a jego honorowymi patronami byli najlepsi piłkarze pochodzący z łodzi, między innym Włodzimierz Smolarek i Zbigniew Boniek. Niestety PZPN postanowiła zlikwidować SMS Łódź. Aby umożliwić dalszą naukę rocznikom, które już podjęły wcześniej naukę, szkoła została przekształcona w niepubliczną i taki status ma do dziś. Charakter szkoły został zachowany. Wciąż jest to placówka, przeznaczona dla młodzieży aktywnej sportowo, która pragnie rozwijać swoje pasje i kształcić się właśnie w tym kierunku. Aktualnie SMS Łódź ma w swojej edukacyjnej ofercie naukę w gimnazjum i liceum. Aby dostać się do jednej ze szkół, uczeń musi przejść specjalną rekrutację. Polega ona na teście sprawnościowym. Oceniana jest sprawność przyszłych piłkarzy, predyspozycje do sportu i umiejętności techniczne. Sprawdzana jest także gibkość i szybkość. Pozytywne przejście testów, a także uzyskanie świadectwo lekarskiego, zaświadczającego o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do nauki w szkole o profilu sportowym, otwiera drzwi do SMS Łódź. Przy Szkole Mistrzostwa Sportowego funkcjonuje klub sportowy UKS SMS. Aktualnie oprócz piłki nożnej , istnieją inne sekcje. Uczniowie mogą trenować piłę siatkową halową i plażową , rugby, hokej na trawie, taniec towarzyski i inne. Sekcje sportowe działające w szkole, ułatwiają kształcenie. Zawodnicy mają tak zaplanowany dzień, aby zajęcia nie kolidowały ze sobą i nie wykluczały się nawzajem. Młodzież realizuje program kształcenia, przewidziany w roku szkolnym, a jednocześnie rozwija się sportowo. SMS Łódź to szkoła z przyszłością. Dzięki unikalnemu schematowi organizacyjnemu i profesjonalnej doświadczonej kadrze sportowej, zapewniającej szkolenie na najwyższym poziomie i jest świetną alternatywą dla szkoły publicznej.

Źródło: więcej

Leave a Comment