historia

Sukcesy i wyzwania Łodzi

Łódź to jedno z najważniejszych miast całej polski, zarówno w obecnej historii nowoczesnej, jak i w przeszłości, kiedy to Polska dopiero się rozwijała. Znaczenie Łodzi dla całego przemysłu powojennego w Polsce, ale także jej rola w okresie międzywojennym, gdy określana była ona mianem Ziemi Obiecanej – jest nie do przecenienia. Oczywiście w ostatnich latach nie…

Przeczytaj więcej
historia

Słynne łódzkie zabytki

Łódź nie funkcjonuje w świadomości społecznej jako miasto godne odwiedzenia. Najwyższy czas to zmienić, gdyż ma ono wiele do zaoferowania turystom. Zarówno tym z okolicznych miasteczek, jak i za całej polski, a nawet z zagranicy. Łódź jest miastem z bardzo charakterystyczną zabudową i cennymi zabytkami. Przykładem jest Pałac Poznańskiego, robiąca wrażenie budowla, w dodatku umiejscowiona…

Przeczytaj więcej
historia

Rewitalizacja Łodzi

Łódź to miasto z perspektywami, bardzo rozwojowe. Charakterystyczna zabudowa i architektura Łodzi jest warta uwagi, wręcz unikatowa na skalę światową. Doskonałym przykładem jest odnowiony kompleks zwany Manufakturą, dawna fabryka Poznańskiego. To przykład znakomitego pomysłu na rewitalizację zabudowy, Manufaktura stała się szybko wizytówką Łodzi. Zupełnie inna niż pozostałe centra handlowo- usługowe w innych miastach. To nie…

Przeczytaj więcej
historia

Sławni mieszkańcy Łodzi

Łódź nie należy do najpopularniejszy polskich miast. Ma jednak prawdziwy, filmowy klimat i coraz więcej osób wybiera właśnie to miasto jako swoje miejsce zamieszkania. Łódź to miasto w którym mieszkało i wychowywało się wiele słynnych osób. Niektóre z nich związały swoje życie z tym miastem na zawsze i w dalszym ciągu można ich spotkać na…

Przeczytaj więcej
historia

Łódź – miasto z perspektywami

Łódź to miasto z perspektywami, które ciągle się rozwija, gdyż w porównaniu z innymi dużymi miastami w Polsce, ma wiele do nadrobienia. Przez długi czas łódź była w prawdziwej zapaści. Obecnie nieco się to zmienia, jest to jednak miasto, które wciąż bardzo różni się od pozostałych dużych miast Polski, na niekorzyść. Z Łodzi wyjeżdża wiele…

Przeczytaj więcej
historia

Archikatedra św. Stanisława Kostki

Bazylika Archikatedralna, której patronuje święty Stanisław Kostka, to najważniejszy katolicki obiekt sakralny Łodzi. Plany, by w mieście wznieść okazałą świątynię dla wyznawców religii rzymskokatolickiej, pojawiły się w 1895 roku. Fundatorami przedsięwzięcia zostali miejscowi fabrykanci, którzy do wykonania projektów wynajęli niemieckiego architekta, Emila Zillmanna. W opracowywaniu planów pomagali mu także dwaj polscy specjaliści, jednak jako że…

Przeczytaj więcej
historia

Władysław Reymont i jego związki z Łodzią

Władysław Reymont to ważna postać w historii polskiej kultury, ponieważ został uhonorowany literacką Nagrodą Nobla, czyli najważniejszym wyróżnieniem, jakie może spotkać pisarza. Z punktu widzenia Łodzi jest to zaś osoba ważna dlatego, że za jej sprawą w literaturze polskiej został uwieczniony wizerunek Łodzi fabrycznej, a także realia chłopskiego życia w pobliskich Lipcach. Sam autor tych…

Przeczytaj więcej
historia

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina to istotna instytucja kulturalna na mapie Łodzi. Gmach Filharmonii to przykład architektury nowoczesnej, korzystającej z rozwiązań futurystycznych w swej formie. Budulcami budynku są beton, drewno, kamień oraz szkło, pełniące rolę elewacji. Ta nowa siedziba placówki została ukończona w 2004 roku, wcześniejszy gmach, w którym odbywały się koncerty muzyki poważnej, Dom…

Przeczytaj więcej
historia

Łódzkie Muzeum Sztuki

Mieszczące się w Łodzi Muzeum Sztuki jest placówką o unikalną w skali całego kraju, gdyż zajmuje się przede wszystkim ochroną dzieł polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej i popularyzowaniem wiedzy na temat tej bardziej awangardowej odsłony artystycznej twórczości. Warto zaznaczyć, że w tej kategorii jest to druga, pod względem czasu prowadzenia kulturalnej działalności, taka inicjatywa na…

Przeczytaj więcej
historia

Las Łagiewnicki w Łodzi

Las Łagiewnicki to położony w północnej części Łodzi obszar naturalnej zieleni. Jego wyjątkowość tkwi przede wszystkim w tym, że jest to największy tego rodzaju kompleks przyrodniczy w Europie, który mieści się w granicach administracyjnych miasta. Na przestrzeni tego naturalnego krajobrazu możliwe jest zażywanie rekreacyjnych podróży pieszych lub rowerowych, podziwianie piękna przyrody i zaczerpnięcie czystszego powietrza.…

Przeczytaj więcej