sport

Rudzki Klub Sportowy w Łodzi

Rudzki Klub Sportowy w Łodzi

Jednym z najstarszych klubów sportowych w Łodzi jest bez wątpienia Rudzki Klub Sportowy. Założony został w 1924 roku. To właśnie wtedy odbyło się spotkanie założycielskie RKS Łódź. Wśród założycieli można wymienić takie nazwiska jak Edward Bielawski, Ksawery Fuks, Stanisław Garlicki, Bernard Goszczyński, Aleksander Grzybowski, Edmund Kowalski. Oprócz tego na liście znaleźli się także Czesław Lis, Aleksander Norbert, Jan Orszanowski, Jan Osiński, Mateusz Radłowski, Leopold Rakowiecki. RKS Łódź współtworzyli również Stanisław Wachowski, Józef Wall, Stanisław Waszkowski oraz Feliks Zieliński. Pierwszym prezesem klubu został Mateusz Radłowski. Obecnie stanowisko to pełni Lech Krakowiak. RKS Łódź każdemu mieszkańcowi miasta kojarzy się oczywiście z kolorami białym i zielonym, gdyż to właśnie są barwy klubowe. RKS Łódź powstał głównie po to, aby propagować kulturę fizyczną oraz organizować sport kwalifikowany. Oczywiście klub współpracuje w tym zakresie także ze szkołami oraz różnego typu stowarzyszeniami i organizacjami. Jeśli chodzi o główną działalność RKS Łódź to można tutaj wymienić bez wątpienia organizację różnych sekcji sportowych dyscyplin. Oprócz tego zajmuje się również organizacją szkoleń sportowych oraz imprez i zawodów o tym właśnie charakterze. To główne zadania RKS Łódź. Jednak nie jedyne. Dodatkowo także klub propaguje wychowanie fizyczne oraz sport zarówno wśród młodzieży jak i osób już dojrzalszych. Klub prowadzi również pracę wychowawczą. Musi również w poszczególnych sekcjach sportowych tworzyć samorządy zawodnicze. Samorządy tego typu mają usprawnić funkcjonowanie całego klubu. Będą one bowiem kierowały poszczególnymi sekcjami. Mają one po prostu pomagać w prowadzeniu działalności wychowawczej. Oprócz tego RKS Łódź ma za zadanie zadbać o to, aby młodzież miała gdzie szkolić się i trenować. Musi zapewnić dostęp do obiektów sportowych oraz różnego rodzaju urządzeń i sprzętu sportowego. Czasami także zdarza się, że RKS Łódź wydaje materiały szkoleniowe oraz biuletyny informacyjne. Warto podkreślić, że oprócz uczestników RKS Łódź posiada również członków zwyczajnych, honorowych oraz wspierających. Członkowie zwyczajni mają po prostu za zadanie brać czynny udział w pracach klubu. Może on wybierać, a także sam być wybierany do władz klubowych. Uczestnicy klubu RKS Łódź mają już natomiast prawo do tego, aby uczestniczyć w zebraniach klubu oraz zgłaszać wszelkiego rodzaju postulaty i wnioski. RKS Łódź jak każdy klub sportowy posiada oczywiście walne zebranie, zarząd, prezydium, komisję rewizyjną oraz sąd koleżeński. Początkowo klub funkcjonował tylko i wyłącznie jako klub piłkarski. Dopiero w późniejszym terminie została powołana przy klubie sekcja lekkoatletyczna. W dzisiejszych czasach w klubie funkcjonują sekcje piłki nożnej, boksu oraz lekkoatletyki. Jeśli chodzi o najsłynniejszych zawodników, którzy pochodzą z tego właśnie klubu to jest nim bez wątpienia Marcin Krzywański. Brał udział w olimpiadzie w Sydney, wielokrotnie był mistrzem polski.

Źródło: powiększanie-piersi.pl

Leave a Comment