historia

Las Łagiewnicki w Łodzi

Las Łagiewnicki w Łodzi

Las Łagiewnicki to położony w północnej części Łodzi obszar naturalnej zieleni. Jego wyjątkowość tkwi przede wszystkim w tym, że jest to największy tego rodzaju kompleks przyrodniczy w Europie, który mieści się w granicach administracyjnych miasta. Na przestrzeni tego naturalnego krajobrazu możliwe jest zażywanie rekreacyjnych podróży pieszych lub rowerowych, podziwianie piękna przyrody i zaczerpnięcie czystszego powietrza. Szlaki turystyczne, biegnące przez las, wytyczono ku wygodzie zwiedzających i bezpieczeństwu naturalnych mieszkańców już w 1965 roku, wówczas również rozmieszczono tablice informacyjne, zaznajamiające gości z dziejami tych obszarów. Las ten miał bowiem na przestrzeni wieków okazję dawać schronienie lub służyć za kryjówkę – często ludziom, których trudna sytuacja polityczna i życiowa zmusiła do niekonwencjonalnych zachowań. Podczas powstania styczniowego w gęstwinie tutejszego drzewostanu stacjonowały wojska powstańcze. Jeden z takich oddziałów, dowodzony przez Józefa Dworzaczka, stoczył bitwę w okolicy pobliskiej wsi o nazwie Dobra. W czasach II wojny światowej w lesie tym hitlerowcom zdarzało się dokonywać tu egzekucji na jeńcach.

Miejsce odosobnienia i rezerwat natury

Las Łagiewnicki stanowi pozostałość niegdysiejszej Puszczy Łódzkiej, która przez liczne poprzednie stulecia rozciągała się na terenie dzisiejszego miasta. Kresem jej istnienia był początek XIX wieku, kiedy to z racji planów uprzemysłowienia Łodzi rozpoczęto wycinkę drzew, by posłużyły one celom budowlanym i przemysłowym. Udało się na szczęście zachować część tutejszego drzewostanu i pozwolić przyrodzie na panowanie na ograniczonym terenie, dzięki czemu dzisiejszy las jest także rezerwatem natury. Z badań przeprowadzonych przez botaników wynika, że rośnie tu 101 gatunków drzew i krzewów, z których najstarsze zachowane okazy liczą sobie nawet 200 lat. Korzystne warunki do rozwoju mają tu także liczne grzyby. Las jest siedliskiem dla 25 gatunków ssaków, na przykład dzików, jest matecznikiem ponad stu gatunków ptaków oraz 500 owadów, w tym licznych rodzin motyli. Kilkanaście gatunków ryb żyje w Bzurze, rzece która ma tu swoje źródła i przepływając przez las, współtworzy jego ekosystem. Bzura jest jednym z dopływów Wisły.

Las zawdzięcza swoją nazwę położeniu geograficznemu, a konkretnie sąsiedztwu pobliskiej osady, Łagiewnik, która funkcjonowała w okolicy już od czasów XI wieku. Jako własność ziemska, wieś ta pozostawała przez kilka stuleci w rękach polskiej szlachty, a pod koniec XIX wieku dostała się w ręce spolszczonego baronostwa, Heinzlów.

Źródło: google

Leave a Comment