miejska codzienność

Mieszkańcy Łodzi

Mieszkańcy Łodzi

Miasto Łódź, ze względu na swój mocno przemysłowy charakter, zapewne często bywa konfrontowane z dość pochopnym wnioskiem, iż mieszkańcy Łodzi wyróżniają się na tle Polaków właśnie ścisłym związkiem z fabryczną gałęzią gospodarki. Mimo że teza ta znajduje nierzadko potwierdzenie w rzeczywistości, wielu łodzian to doskonale znani artyści parający się, obecnie bądź w przeszłości, muzyką, literaturą, filmem lub innymi dziedzinami szeroko pojmowanej sztuki.

Przykładem jednego z mieszkańców Łodzi, których nie sposób pominąć, jest Julian Tuwim. Ten urodzony w 1894 roku poeta okresu XX-lecia międzywojennego uznawał ją za swą małą ojczyznę, co niejednokrotnie podkreślał w dziełach powstałych pod jego piórem. Utwór „Łódź” nawiązuje bezpośrednio do miłości, jaką Tuwim darzył miasto, zaś wiersze z tomików „Czyhanie na Boga” i „Tańczący Sokrates” wyrażają nostalgię wywołaną pobytem poety w Warszawie. Hołd złożony Tuwimowi przez mieszkańców Łodzi to pomnik „Ławeczka” znajdujący się przy ulicy Piotrowskiej.

Pisarz fantasy, Andrzej Sapkowski, nie bez powodu został ogłoszony honorowym mieszkańcem Łodzi. To tu urodził się w 1948 roku, tu odebrał wykształcenie, tu organizuje spotkania z fanami.

Wśród znanych mieszkańców Łodzi wymienić należy znanego między innymi z roli Henryka Kwinto aktora Jana Machulskiego, który ukończył łódzką Szkołę Filmową i działał jako ambasador miasta w kontekście przemysłu filmowego. Walczył o zachowanie tak zwanej „hollyłódzkiej” tradycji, był pomysłodawcą alei gwiazd na deptaku ulicy Piotrowskiej. W 2008 roku aktor otrzymał tytuł honorowego mieszkańca Łodzi.

Eugeniusz Bodo, aktor filmowy, teatralny i rewiowy, reżyser, scenarzysta, tancerz, piosenkarz, wreszcie producent filmowy, pomieszkiwał na ziemi łódzkiej od około 1900 roku za sprawą swych rodziców, którzy osiedlili się tu na przełomie XIX i XX wieku.

Muzyczne oblicze Łodzi reprezentuje Monika Kuszyńska, była wokalistka zespołu Varius Manx. To tutaj ukończyła studia wyższe na Akademii Muzycznej. Z Łodzi pochodzi także Tatiana Okupnik, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, niegdyś związana z Blue Café, zespołem utworzonym tamże. Takie samo miejsce urodzenia odnotujemy w przypadku lidera Ich Troje, Michała Wiśniewskiego, oraz Marty Wiśniewskiej, byłej członkini owej formacji. Kolejni łódzcy przedstawiciele branży muzycznej, nieco odlegli od siebie pod względem zajmowanej niszy, to Piotr Rogucki i Andrzej Rybiński. Tu powstał też zespół Video, gdyż niektórzy spośród muzyków tego bandu urodzili się w Łodzi lub pobierali tu wykształcenie.

Mniejsi i więksi bohaterowie tego miasta to nie tylko rodowici mieszkańcy: powiązania z Łodzią ujawniają się poprzez pochodzenie, ale i dzięki działalności na tym obszarze czy w wyniku więzi emocjonalnej ujawnianej w twórczości, w stylu bycia. Zatem mieszkańcem Łodzi można stać się na kilka różnych sposobów, od najbardziej oczywistego do utajonego, a jednak wyczuwalnego. Czasem za dowód „bycia łodzianinem” posłuży zwyczajny akt urodzenia, czasem niezwyczajna pasja. Bowiem Łódź potrafi ujawnić się na papierze, ale i w sercu.

Źródło: http://świat-bielizny-damskiej.pl/

Leave a Comment