miejska codzienność

Praca w Łodzi

Praca w Łodzi

Każde miasto w Polsce notuje wzrost lub spadek bezrobocia. Najgorzej z pracą jest w Białymstoku, a zaraz za nim znajduje się miasto Łódź.

W przypadku Łodzi za tak wysokie bezrobocia odpowiadają takie zdarzenia jak zmiana ustroju w 1989 roku oraz załamanie handlu z Rosją po 1997 roku. W rejestrach Urzędu Pracy niektórzy łodzianie znajdowali się przez 20 lat i nikt nie był w stanie zmienić tego faktu. Z kolei większość łodzian zarejestrowanych w pośredniaku posiada status osoby długotrwale bezrobotnej, czyli że nie posiadali pracy dłużej niż przez 12 miesięcy. Dlatego też urzędy pracy wprowadzają projekty(jak np. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (II)”) mające na celu znaleźć pracę osobom długotrwale bezrobotnym. Sporo bezrobotnych ma powyżej 50 roku życia co dodatkowo utrudnia im znalezienie pracy. Problem stanowi także szara strefa. Pracowanie bez umów jest już powszechne.
Badania rynku pracy wykazują, że wykształcenie wydatnie zwiększa szanse na rynku pracy. Niestety Łódź charakteryzuje najwyższa wśród dużych miast stopa bezrobocia. Dlatego też przeznaczono sporą pulę środków na tzw. aktywizację bezrobotnych(Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi przekazał na ten cel ok. 69 mln zł).

W Łódzi wśród ofert pracy przeważają oferty pracy jako przedstawiciel handlowy, pracownik biura handlowego, pracownik produkcji. Bezrobotnym pomaga urząd poprzez staże, szkolenia, środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej czy pieniądze dla pracodawców na tworzenie miejsc pracy, co jest procesem aktywizacji osób bezrobotnych. Urzędnicy zachęcają przede wszystkim do założenia własnej firmy.

W Łodzi duże znaczenie ma przemysł włókienniczy, następnie rozwój nowych technologii, infrastruktura(jak np. rozbudowa autostrad, modernizacja połączenia kolejowego z Warszawą). W ciągu ostatnich lat w Łódź zainwestowały takie firmy jak Dell(wybudowała fabrykę, gdzie zatrudnienie znalazło około 2,5 tys. osób. ), Gillette(także wybudowała fabrykę), Comarch, Hutchinson, Precise Technology. Obecnie w Łodzi domeną stała się produkcja sprzętu AGD. Sprawiło to, że Łódź stała się jednym z głównych w Europie ośrodków produkcji tego sprzętu. W łodzi utworzono także Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, gdzie uruchomiono najwięcej w Polsce fabryk spośród wszystkich stref. Pomimo tego produkcja w Łodzi jest wciąż na niższym poziomie niż w innych dużych miastach Polski.
W Łodzi handel opiera się na centrach handlowych, hipermarketach, supermarketach. Specjalna Strefa Ekonomiczną w Łodzi(zbudowana jest z 45 podstref ulokowanych w trzech województwach) powołana w 1997 roku ma funkcjonować do 2026 roku i zajmuje ponad 1300 hektarów, gdzie utworzono ponad 29 000 miejsc pracy. W strefie tej działają różne branże jak kosmetyczna, farmaceutyczna, opakowania, AGD, IT i BPO. Wysokie bezrobocie jest spowodowane przede wszystkim upadkiem przemysłu włókienniczego i pokrewnych branż przemysłu lekkiego. Jednakże nowe inwestycje sprawiają, że stopa bezrobocia systematycznie spada.

 

Źródło: wolnypoznan24.pl

Leave a Comment