miejska codzienność

Łódzkie radio

Łódzkie radio

Radio to jedno z najpotężniejszych mediów. Jeden z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów dotarcia do odbiorcy. Zatem nie zaskakuje fakt, iż łódzkie radio działa prężnie niemalże od początku XX wieku.

Najstarszym i najistotniejszym przedstawicielem łódzkiego radia jest Radio Łódź. Powstała przed laty instytucja trwa niezmiennie na posterunku od 2 lutego 1930 roku. Wtedy to na ulicy Inżynierskiej zaczęła nadawać siódma w kraju stacja radiowa. Gdy w eterze rozległ się nikomu nieznany dotychczas głos, chociaż nie obyło się bez jego chwilowych zaników, wychwycił go między innymi przypadkowy radiosłuchacz z Wilna, który czym prędzej podzielił się tą wiadomością z prasą. W efekcie 4 lutego łódzkie radio doczekało się pierwszej publikacji. „Głos Poranny” zawiadamiał, iż na antenie miało miejsce wydarzenie dość trudne do opisania, gdyż nikt nie wiedział, czym tak naprawdę będzie zajmowała się nowo powstała radiostacja. Wyłączną formą reklamy, jaką dysponowało Radio Łódź, był ów sarkazm dziennikarza odpowiedzialnego za napisanie wspomnianego artykułu. Przyczyną takiego podejścia był zapewne z dużej mierze rozdźwięk między przemysłowym charakterem miasta a kulturalnym przekazem uskutecznianym przez Polskie Radio, czyli „zwierzchnika” Radia Łódź. Na przeszkodzie w drodze do triumfu stała też mała liczba nadajników łódzkiego radia skontrastowana z dużą rozgłośnią znajdującą się w Raszynie. Ostatecznie jednak udało się przezwyciężyć przeciwności i 1 maja 1931 roku audycje ogólnokrajowe Radia Łódź jęły być przeplatane z audycjami autorskimi, gdzie podawano lokalne informacje. Niecałe dwa lata później, a równo trzy lata po zainaugurowaniu, 2 lutego 1933 owo łódzkie radio otrzymało specjalne przyzwolenie Dyrekcji Naczelnej Polskiego Radia dające prawo do 72 audycji – felietonów, odczytów – w ciągu roku. Dziś Radio Łódź, działające obecnie przy ulicy Narutowicza, dysponuje dwoma studiami nagrań, S1 i S2, oraz studiami regionalnymi w Kutnie i Sieradzu, a także sporą ekipą korespondentów regionalnych. 

Twórcą pierwszego w Łodzi radiowego programu interaktywnego był Jan Piotrowski. Jego pomysł oparty został na prostej koncepcji, aczkolwiek owa idea pozwoliła zmniejszyć dystans pomiędzy radiowcami i słuchaczami. Koncepcja, o której mowa, to koncert życzeń. Audycja spotkała się z zainteresowaniem, które przeszło najśmielsze oczekiwania pomysłodawcy. Kartki pocztowe i listy, zastępujące dzisiejsze telefony i SMS-y, przychodziły do redakcji coraz większą falą. Warto zaznaczyć, iż koncert życzeń funkcjonował nieco wbrew władzom Polskiego Radia, bowiem bez zgody centrali. Być może w tym tkwił klucz do sukcesu: urok zakazanego owocu przyciągał wciąż mocniej i mocniej, zmagał apetyt radiosłuchaczy. Dziś, mimo początkowych trudności, Radio Łódź cieszy się ogromną popularnością i jest rozgłośnią przodującą w tym mieście.

Radio Łódź to jednakże nie jedyna rozgłośnia określana mianem łódzkiego radia. Istnieją tu również siedziby rozgłośni ogólnopolskich, jak na przykład radia Eska, radia WAWA, radia FaMa, radia TOK FM, Radia Złote Przeboje, Polskiego Radia Trójka oraz, oczywiście, RMF FM i Radia Zet.

Źródło: responsywne strony www

Leave a Comment