ciekawe

Miejskie symbole Łodzi

Miejskie symbole Łodzi

Kluczowy symbol miasta, jakim jest herb, to zwykle sposób na obrazowe przedstawienie kulturalnego dziedzictwa danego miejsca, opowiedzenie w najszybszy możliwy sposób o jego przeszłości, zaznaczenie korzeni, z jakich wyrósł dany ośrodek, co przyświecało jego założycielom czy fundatorom, opiece jakiego świętego powierzono dane ludzkie siedlisko. W przypadku Łodzi herb jest tak przewidywalny, jak tylko może być i naprowadza na trop tego, jaka jest właściwa etymologia nazwy tego miasta. Emblemat przedstawia bowiem łódź, umieszczoną na czerwonym polu, wzbogaconą o wiosło, które umożliwia sprawną i kontrolowaną żeglugę. Obecnie obowiązująca, graficznie zmodernizowana wersja łódzkiego herbu została ustalona w 1936 roku, a po raz ostatni zatwierdzono ją w roku 1996, dzieje tego emblematu sięgają znacznie dalej w przeszłość.

Herb i flaga z legend i podań

Fakt, że w herbie Łodzi znajduje się właśnie ten środek lokomocji, według tradycji wiąże się nie tyle z faktem, że przez ten obszar przepływa wiele rzek i strumieni, ale z legendą o chłopie, który wybrawszy się na wyprawę przez bagna tutejszej puszczy, na pewnym etapie swojej podróży odwrócił swoją łódkę do góry dnem i uczynił z niej swoje schronienie. Ponadto, w XIV-wiecznych dokumentach odnotowane zostało imię Jansza, sołtysa wsi o nazwie Łodzia i obie te postaci się niekiedy utożsamia. Faktem zaś jest, że Łódź uzyskała prawa miejskie w 1423 roku, a od roku 1535 w oficjalnych dokumentach pojawiała się pieczęć miejska, prezentująca właśnie łódkę. Kwestię, dlaczego łódź w herbie umieszczona jest na czerwonym polu, tłumaczy inna miejscowa legenda. Wybór czerwieni ma upamiętniać historię pustelnika, który ukrywał w swojej siedzibie zbiegłą z miasta dziewczynę, oskarżoną o odprawianie czarów. Wysłannicy księcia ukarali go bowiem za ten czyn śmiertelnym ciosem, a krew pustelnika zbroczyła zbroję i tarczę, odmieniając ich barwę. Herb Łodzi, a w zasadzie jego zasadniczy element jest także centralnym punktem miejskiej flagi. Drewniana łódź z wiosłem jest tam umieszczona na złoto-czerwonym prostokącie. Obie barwy mają być podsumowaniem kolorystyki herbu, gdzie złota łódź umieszczona jest na czerwonym tle.

Do centralnego motywu łodzi nawiązuje też motto, przyświecające miastu. W oryginale brzmi ono: Ex navicula navis, co można najprościej przetłumaczyć jako: z łódeczki łódź. Bardzo pięknie podsumowuje to historię miasta, które z niedużej, skromnej osady położonej na skraju lasu, przemieniła się w szybkim tempie w jedno z najbardziej rozwiniętych, zaludnionych i prosperujących miast całej Polski.

Źródło: tanie-wycieczki.pl

Leave a Comment